humangest

Internshipul in Romania!


Internshipul-in-RomaniaCompaniile pot oferi studentilor, elevilor, celor care au absolvit recent facultatea
si oricarei alte persoane interesate, posibilitatea de a efectua practica prin care sa acumuleze experienta in domeniul de activitate al respectivelor companii.
In acest mod, studentii desfasoara pe o durata determinata si relativ scurta (de obicei, vacanta de vara) o activitate intr-o companie, fara a fi angajati ai acesteia.
Propriu-zis, participantul la un internship (“internul”) va observa ce presupune in mod concret activitatea pentru care el se pregateste teoretic la scoala sau facultate, care sunt noutatile in domeniu, acumuland cunostinte practice care-i vor fi utile in viitor.
De regula, "internii" lucreaza fara a primi salariu sau alt fel de recompensa financiara. Compania, insa, poate decide sa le ofere, de la inceput sau dupa o perioada de activitate, un beneficiu financiar.
Din nefericire, la acest moment, legislatia din Romania nu ofera o reglementare a internshipului. Totusi, legislatia noastra in vigoare reglementeaza cateva zone de activitate, asemanatoare internshipului, respectiv voluntariatul, practica elevilor si studentilor, ucenicia la locul de muncasi stagiul postuniversitar.

a.Activitatea de voluntariat este reglementata de Legea nr. 78/2014.
Potrivit acestei legi, "voluntariatul reprezinta participarea voluntarului, persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup."
Oricand pe durata voluntariatului, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate.

b.Practica elevilor si studentilor este reglementata de Legea nr. 258/2007.
Potrivit legii, practica este "activitatea desfasurata de elevi si studenti, in conformitate cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in cadrul programului de instruire."
Practica elevilor si studentilor se organizeazsi se desfasoara pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei conventii, dupa caz, incheiata intre organizator (institutia de invatamant preuniversitar sau universitar) si partenerul de practica (o societate comerciala, o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana juridica ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarile cuprinse in nomenclatorul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor si elevilor).
Durata practicii este cuprinsa in planul de invatamant, pe baza unei programe analitice sau a unui portofoliu de practica, intocmita/intocmit de institutia de invatamant a practicantului si este obligatorie.
Pe perioada de practica, partenerul de practica il poate angaja pe practicant, pe baza unui contract de munca pe durata determinata, in care se mentioneazasi remuneratia, conform negocierii purtate de parti.

c.Ucenicia la locul de munca este reglementata de Legea nr. 279/2005.
Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie.
Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

d.Stagiile postuniversitare
Efectuarea stagiului de catre absolventii de invatamant superior este reglementata de Legea nr. 335/2013. Potrivit legii, un absolvent de invatamant superior este posibil sa faca sau sa nu faca stagiu, dupa cum se angajeaza la un angajator care organizeaza stagii sau la unul care nu organizeaza.
Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, incheind cu acesta doua contracte: un contract individual de muncsi un contract de stagiu.

Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii 

Ultimele tweet-uri

Ultimele stiri

ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Romanians-favorite-employers.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Lamurire-ICCJ---Constatarea-raportului-de-munca-in-ipoteza.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Decizia-de-concediere.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Candidati-cu-atitudine.jpg