humangest

Indemnizatia pentru concediu medical. Termenul de prezentare si de solicitare a platii indemnizatiei.

Indemnizatia-concediu-medicalCadrul legal principal este Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate – asiguratii - au dreptul, in conditiile ordonantei de urgenta, pe perioada in care au domiciliul ori resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente.
Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1) din ordonanta de urgenta modificata, calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata. Existenta concediului medical se dovedeste prin prezentarea catre angajator a formularelor tipizate (duplicatul sau, dupa caz, a copiilor certificate de pe aceste formulare).

Alineatul 2 al aceluiasi articol stabileste ca certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.
 
Depunerea certificatelor de concediu medical, cu respectarea procedurii anterior mentionate, asigura plata indemnizatiei in luna in care are loc, fiind practic o conditie pentru asigurarea platii intr-un termen in concordanta cu urgentele salariatului asigurat.
 
Depunerea certificatelor de concediu medical, cu depasirea termenului prevazut mai sus, nu determina stingerea dreptului asiguratului la indemnizatia aferenta, deoarece aceste inscrisuri fac dovada unei stari de fapt (incapacitatea de munca), nu a existentei unui drept (de a beneficia de indemnizatia de concediu medical).
In concluzie, depasirea termenului de depunere a certificatelor de concediu medical nu poate echivala cu stingerea dreptului la indemnizatia aferenta.
 
Potrivit dispozitiilor art. 40 alin. (1) din ordonanta, in forma acestui act normativ pana la data modificarii sale prin O.U.G. nr. 68/2014, indemnizatiile puteau fi solicitate de catre beneficiar pe baza actelor justificative, in termen de trei ani de la data la care respectivul beneficiar era in drept sa le pretinda, insa aceasta posibilitate era conditionata, ca urmare a interpretarii coroborate a acestui articol cu dispozitiile art. 36 alin. (2) din acelasi act normativ, de depunerea de catre salariatul beneficiar a copiilor certificate de pe concediile medicale in datele de cinci ale fiecarei luni ce a succedat lunii in care a fost acordat concediul medical.
 
Odata cu publicarea in Monitorul Oficial nr. 803, la data de 4 noiembrie 2014, a O.U.G. nr. 68/2014, textul art. 40 alin. (1) din ordonanta a fost modificat, avand urmatorul continut: indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite.
 
In practica s-a stabilit ca nu se poate accepta producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului din cauza nerespectarii unor dispozitii legale de catre angajatul insusi. Astfel, salariatul nu poate pretinde plata unor drepturi derivand din contravaloarea indemnizatiei pentru incapacitate de munca, atat timp cat aceasta neplata are la baza propria sa conduita si are drept consecinta producerea unui prejudiciu in ipoteza platii, aferent intregii perioade solicitate, respectiv imposibilitatea recuperarii sumelor platite de la fondul de asigurari de sanatate, imposibilitate pentru care nu s-a probat ca angajatorul ar purta vreo culpa si care este urmarea neconformarii salariatului dispozitiilor legale mai sus precizate, in conditiile instituirii unui termen limita de 90 de zile si pentru platitorul indemnizatiei, termen in care acesta trebuie sa se adreseze Casei nationale pentru asigurari de sanatate in vederea recuperarii sumei platite cu acest titlu.

Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii

Ultimele tweet-uri

Ultimele stiri

ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Romanians-favorite-employers.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Lamurire-ICCJ---Constatarea-raportului-de-munca-in-ipoteza.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Decizia-de-concediere.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Candidati-cu-atitudine.jpg