humangest

CLAUZA DE NECONCURENTA – Ce trebuie sa stim!

CLAUZA-DE-NECONCURENTA--Ce-trebuie-sa-stimCodul Muncii prevede posibilitatea pentru partile contractului de munca de a agrea includerea unei clauze de neconcurenta in cuprinsul contractului.  Momentul la care partile pot negocia si agrea o clauza de neconcurenta este fie la incheierea contractului individual de munca, fie pe parcursul executarii acestuia.

Atentie! Partile pot cuprinde o asemenea clauza in cuprinsul contractului de munca doar pe durata existentei acestuia, respectiv atata timp cat au calitatea de angajator si salariat.

Prin intermediul clauzei de neconcurenta, salariatul se obliga ca, dupa momentul incetarii contractului de munca, sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care sa se afle in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau. In schimbul acestei obligatii, pe toata durata de intindere a clauzei de neconcurenta, salariatul va primi o indemnizatie lunara de neconcurenta de la angajatorul sau.

Pentru ca o clauza de neconcurenta sa fie valabila si sa isi produca efectele este necesar ca aceasta sa cuprinda in mod concret:

  • activitatile care ii sunt interzise salariatului, incepand cu data incetarii contractului sau de munca, respectiv data de la care clauza de neconcurenta incepe sa produca efecte;
  • cuantumul indemnizatiei lunare de neconcurenta;
  • perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta;
  • tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si
  • aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Toate aceste prevederi obligatorii a fi cuprinse in clauza de neconcurenta au scopul de a proteja salariatul de un eventual abuz al angajatorului sau, prin care acesta din urma sa-i ingradeasca dreptul la munca, garantat de Constitutie.

Indemnizatia lunara de neconcurenta, care se va plati salariatului pe durata de viata a clauzei de neconcurenta, nu este de natura salariala si se negociaza,  avand un cuantum de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Indemnizatia de neconcurenta reprezintă o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impozitează la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Prin intermediul instituirii obligatiei de plata a unei indenizatii lunare, legiuitorul a dorit sa acorde salariatului un beneficiu in schimbul limitarii dreptului la munca prin agreerea asupra unei clauza de neconcurenta.

Clauza de neconcurenta isi va produce efectele pentru maxim 2 ani, calculati incepand cu data incetarii contractului de munca al salariatului.

Clauza de neconcurenta va inceta sa isi mai produca efectele, in cazul in care contractul de munca al salariatului inceteaza de drept (exceptand cazurile enumerate in continuare) ori salariatul a fost concediat pentru motive care nu tin de persoana sa. Clauza de neconcurenta isi va produce insa efectele pentru urmatoarele cauze ale incetarii de drept a contractului de munca:

  • incetarea de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;
  • incetarea de drept ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
  • incetarea de drept ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
  • incetarea de drept la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
  • incetarea de drept la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinat.

Fie la sesizarea salariatului fie a inspectoratului teritorial de munca, instanta de judecata competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta, impunand partilor respectarea prevederilor legale.

Tot in fata instantei de judecata, in cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta, salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii

Ultimele tweet-uri

Ultimele stiri

ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Romanians-favorite-employers.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Lamurire-ICCJ---Constatarea-raportului-de-munca-in-ipoteza.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Decizia-de-concediere.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Candidati-cu-atitudine.jpg