humangest

RASPUNDEREA PATRIMONIALA A SALARIATILOR FATA DE ANGAJATOR

RASPUNDEREA-PATRIMONIALA-A-SALARIATILOR-FATA-DE-ANGAJATORDispozitiile Codului Muncii stabilesc raspunderea patrimoniala a salariatilor pentru pagubele material produse angajatorului din vina si in legătura cu munca lor.

Din analiza prevederilor art. 254 alin. (1) din Codul Muncii rezulta ca, pentru a fi antrenata raspunderea patrimoniala a salariatului, este necesara indeplinirea cumulativa a mai multor conditii de fond, respectiv existenta unui contract de munca valabil incheiat, calitatea de salariat la unitatea pagubita, existent unui prejudiciu creat patrimoniului angajatorului, fapta ilicita si personala a salariatului savarsita in legatura cu munca sa, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia salariatului.

Savarsirea unei fapte ilicite si personale de catre salariat in legatura cu munca sa este un element esential al raspunderii patrimoniale.

Dovada existentei unei fapte ilicite savarsite in legatura cu munca de catre salariat, respective dovedirea in instanta a crearii prejudiciului prin indeplinirea necorespunzatoare sau neindeplinirea atributiilor de serviciu, cade in sarcina angajatorului. Astfel incat, simpla existenta a unui prejudiciu in patrimonial angajatorului nu poate conduce la angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului, fiind necesar ca acest prejudiciu sa fie cauzat de salariat prin savarsirea unei fapte ilicite si personale.

Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cause neprevazute care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

Anterior modificarii Codului Muncii prin Legea nr. 40/2011, singura cale de recuperare a prejudiciului, in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator, era calea formularii unei cereri adresate instantei de dreptul muncii in termen de 3 ani de la nasterea dreptului la actiune. Insa, prin intermediul Legii nr.40/2011 a fost introdusa o cale alternativa de recuperarea prejudiciului de catre angajator, prin acordul partilor, deci pe cale amiabila si contractuala.

Astfel ca, daca angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, angajatorul va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravaloriia cesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.

Solicitarea angajatorului trebuie formulatain scris, primirea acestui inscris fiind semnata si datata de salariat.

Interpretand dispozitiile de mai sus, reiese ca prin "data comunicarii" se intelege data la care angajatorul ii solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia prin acordul partilor. Pe cale de consecinta, termenul de recuperare a daunei nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice, socotite de la data solicitarii angajatorului.

Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Dispozitiile art. 254alin. (3) şi alin. (4) reglementează o cale amiabila de recuperare a daunei de catre angajator, de la salariat. Asa fiind, salariatul poate fi de accord sa plateasca, de bunavoie, intregul prejudiciu, fara a se proceda la retineri din salariu.

Dacă salariatul nu respecta "acordul" ori acesta nu mai poate fi respectat, angajatorul-creditor urmeaza sa se adreseze justitiei prin cerere, de vreme ce acordul nu constituie un titlu executoriu, ca sa poata fi urmarit silit.

In cazul in care prejudicial este superior echivalentului a 5 salarii minime brute pe economie, partile pot conveni in mod expres in acest sens, pe calea acordului se poate recupera suma permisa de lege (echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie), iar pentru diferenta (restul ce depaseste aceasta suma) angajatorul este in drept sa formuleze o cerere (actiune) la instant judecatoreasca competenta.

In cazul in care paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii


Ultimele tweet-uri

Ultimele stiri

ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Romanians-favorite-employers.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Lamurire-ICCJ---Constatarea-raportului-de-munca-in-ipoteza.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Decizia-de-concediere.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Candidati-cu-atitudine.jpg