humangest

Primirea la munca a unei persoane, in perioada in care contractul individual de munca incheiat este suspendat

Primirea-la-munca-a-unei-persoane-in-perioada-in-careICCJ – dezlegarea unei chestiuni de drept - primirea la munca a unei persoane, in perioada in care contractul individual de munca incheiat cu aceasta este suspendat, intruneste sau nu elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat?

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat in data de 13 iunie 2016, Decizia nr. 20 cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv daca in sintagma „fara incheierea unui contract individual de munca” prevazuta de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include si situatia contractului individual de munca suspendat.

Decizia nr. 20/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 21 septembrie 2016. Sesizarea a fost formulata de Tribunalul Galati – Sectia contencios administrativ si fiscal.

Potrivit art. 260 din Codul Muncii, “Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.”

Art. 16 din Codul Muncii stabileste ca, “Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. “

In speta de fata, inspectoratul teritorial de munca a efectuat un control asupra unui agent economic, ocazie cu care a constatat ca la data controlului, agentul economic a primit la munca un numar de 3 persoane, fara a incheia in forma scrisa contract individual de munca. Urmare a acestei constatari, inspectoratul teritorial de munca a sanctionat contraventional agentul economic cu amenda in suma de 30.000 lei, in baza art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii.

Agentul economic a contestat procesul verbal de sanctionare si a sustinut ca pentru cele 3 persoane exista contract individual de munca care insa fusese suspendat pentru concedii fara plata pentru o perioada anterioara (26 august – 10 septembrie) datei efectuarii controlului (13 septembrie).

Problema de lamurit este daca primirea la munca a unei persoane,in perioada in care contractul individual de munca incheiat cu acesta este suspendat, intruneste sau nu elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat.

Analizand situatia dedusa si normele de drept aplicabile, Inalta Curte de Casatie si Justiei a retinut urmatoarele:

“Indiferent de tipul contractului individual de munca (pe durata nedeterminata/determinata, cu timp de lucru integral sau partial de munca la domiciliu, de ucenicie la locul muncii) reglementat de Codul muncii, republicat, forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a acestuia, asa cum rezulta din dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 104 alin. (2), art. 109 si art. 57 alin. (1) din Codul muncii, republicat, fiind deci o conditie ad validitatem.

Suspendarea contractului individual de munca este reglementata in art. 49-54 din Codul muncii, republicat, iar aceasta poate fi de drept, din initiativa salariatului, din initiativa angajatorului, precum si prin acordul partilor.

Conform art. 49 alin. (2) din Codul muncii, republicat: "Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator", acestea fiind principalele efecte ale suspendarii.

Desi exista reglementare expresa cu privire la efectele suspendarii, situatiile in care se dispune suspendarea contractului individual de munca, Codul muncii nu contine reglementari procedurale cu privire la suspendarea contractului individual de munca. Daca in cazul incheierii, modificarii si incetarii contractului individual de munca Codul muncii cere forma scrisa, in situatia suspendarii legea nu contine o prevedere expresa.

Dar, din ratiuni practice, ar fi necesar sa se intocmeasca o decizie de catre angajator prin care sa se dispuna suspendarea sau sa se constate starea de suspendare a contractului de munca, sa se precizeze temeiul de drept si sa se consemneze efectele (legale sau conventionale) ale suspendarii respective, iar in baza deciziei se pot face mentiunile in evidente/registrul de evidenta al salariatilor si in dosarele personale.

Toate aceste reglementari au menirea de a asigura o deplina transparenta a celor care sunt incadrati cu contract individual de munca, iar Codul muncii sanctioneaza pe cei care primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa, astfel cum prevede art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat (constituie contraventie primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca) si art. 264 alin. (4) din Codul muncii, republicat (primirea la munca a mai mult de 5 persoane, independent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca constituie infractiune), dar si pe cei care presteaza activitati fara incheierea unui contract individual de munca astfel cum prevede art. 260 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, republicat (constituie contraventie prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca).

Scopul acestor reglementari a fost tocmai acela de a combate "munca la negru", adica pe cea prestata fara forme legale si care poate fi definita ca orice activitate platita, legala in ceea ce priveste natura ei, dar care nu este declarata autoritatilor publice.

In conditiile in care contractul de munca este suspendat, dar se presteaza o activitate de catre salariat/angajat, se constata ca nu sunt respectate efectele legale ale suspendarii contractului de munca, efecte care vizeaza, in principal, tocmai suspendarea prestarii unei munci de catre salariat si platii drepturilor de catre angajator, astfel ca se poate sustine ca, in sintagma "fara incheierea unui contract individual de munca" prevazuta de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, se include si situatia contractului individual de munca suspendat.

Intr-o asemenea ipoteza se poate vorbi de o incercare de a nu eluda dispozitiile legale ce impun forma scrisa a contractului individual de munca, dar se dovedeste ca prin aceasta se ajunge la neplata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor asigurarilor sociale, fiind, in acelasi timp, o situatie nefavorabila salariatului care nu poate beneficia, pentru aceasta perioada, desi a prestat activitate, de stagiu de cotizare, de asigurari de sanatate, pentru ca, formal, contractul individual de munca este suspendat. “

Pe cale de consecinta, Inalta Curte a admis sesizarea formulata de Tribunalul Galati – Sectia contenciosa dministrativ si fiscal, si a stabilit ca in sintagma "fara incheierea unui contract individual de munca" prevazuta de dispozitiile art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, se include si situatia contractului individual de munca suspendat.

Articol scris de Alice Dobrinoiu – avocat definitiv specializat in Dreptul Muncii


Ultimele tweet-uri

Ultimele stiri

ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Romanians-favorite-employers.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Lamurire-ICCJ---Constatarea-raportului-de-munca-in-ipoteza.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Decizia-de-concediere.jpgROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/Candidati-cu-atitudine.jpg